Parafia Świętej Rodziny

Przejdź do treści
Administrator  parafii
 Ks. Kanonik mgr lic. Mariusz Dziarmaga
   tel. 664 962 667
1. Sprawy administracyjne oraz ekonomiczne i koordynacja życia duszpasterskiego parafii
2. Sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego
(07. X. 2003 r. - 17 X. 2016 r.)
3. Obrońca Węzła Małżeńskiego w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym od 17. X. 2016 r.
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich
5. Żywy Różaniec
6. Chór
7. Rada duszpasterska i ekonomiczna
8. Zespół charytatywny

Tytularny Proboszcz -
 Ks. Prałat mgr Piotr Topolewski  
     tel. 58 620 34 59
1. Pomoc w kancelarii parafialnej
2. Pomoc duszpasterska w parafii
Ks. mgr. Paweł Borkowski
wikariusz
1. Katecheta w Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim w Gdyni
2. Krąg Kościoła Domowego
3. aspiranci, ministranci i lektorzy
4. Przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73 116022 0200 0000 0207 656023
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Prasa katolicka
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Wróć do spisu treści