- Parafia Świętej Rodziny

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Administrator  parafii
 Ks.
Kanonik mgr lic. Mariusz Dziarmaga
   tel. 664 962 667
e-mail: m.dziar@wp.pl

1. Sprawy administracyjne oraz ekonomiczne i koordynacja życia duszpasterskiego parafii
2. Sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego
2. Ruch Rodzin Nazaretańskich
3. Żywy Różaniec
4. Chór
5. Rada duszpasterska i ekonomiczna
6. Zespół charytatywny


 
 
 

Tytularny Proboszcz -
 Ks. Prałat mgr Piotr Topolewski  
     tel. 58 620 34 59

1. Pomoc w kancelarii parafialnej
2. Pomoc duszpasterska w parafii 
 
 

Ks. mgr. Paweł Borkowski
wikariusz
1. Katecheta w Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim w Gdyni
2. Krąg Kościoła Domowego
3. aspiranci, ministranci i lektorzy
4. Przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania


 
 
 

 Ks. mgr. Seweryn Sobczak
w
ikariusz
1. Katecheta w Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim w Gdyni
2. Resocjalizacja i terapia uzależnień
3. Przygotowanie dzieci i ich rodzin do I Komunii Św
4. Opiekun duchowy Scholi parafialnej i młodzieżowego zespołu muzyczneg
o

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego